VASA TERM

              

     061/60-49-849         011/33-222-07

    VASA TERM S.Z.R.

  Samostalna zanatska radnja koja se bavi

  pružanjem vodoinstalaterskih i grejačkih usluga

Radimo:

 

- ADAPTACIJE             - POPRAVKE                  -SERVIS

- JEDNOCEVAC           - DVOCEVAC                  - PODNO

- ODRŽAVANJE            - SAVETI